Dictum Wiki
Advertisement
słownik ukraińsko-polski
українсько-польський словник
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я
а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ь ю я

ча-ча-ча

akcent
ча-ча-ча́
rzeczownik, rodzaj żeński
muz. cza-cza, cha-cha
odmiana
hiperonimy
бальний танець

чай в пакетиках

akcent
чай в паке́тиках
związek wyrazów w funkcji rzeczownika rodzaju męskiego
herbata ekspresowa, herbata w torebkach

чайка

akcent
ча́йка posłuchaj
rzeczownik, rodzaj żeński
1. ornit. mewa
2. ornit. czajka
3. hist. czajka, bojowa łódź kozacka
hiperonimy
1. птах
2. птах
3. човен
synonimy
1. рибалка, риболов, мева
pokrewne
rzecz. чаєчка
przym. чаїний

чапленя

akcent
чапленя́
rzeczownik, rodzaj nijaki
czaplę
odmiana
hiperonimy
чапля, пискля
synonimy
чапленятко
pokrewne
rzecz. чапленятко, чапля, чаплятко
przym. чаплиний

чапленятко

akcent
чапленя́тко
rzeczownik, rodzaj nijaki
czaplątko
odmiana
hiperonimy
чапля, писклятко
synonimy
чапленя
pokrewne
rzecz. чапленя, чапля, чаплятко
przym. чаплиний

чапля

akcent
ча́пля
rzeczownik, rodzaj żeński
ornit. czapla
odmiana
hiperonimy
птах
hiponimy
чапленя, чапленятко
synonimy
бушля
pokrewne
rzecz. чапленя, чапленятко, чаплятко
przym. чаплиний

чардаш

akcent
ча́рдаш
rzeczownik, rodzaj męski
1. czardasz (taniec)
2. czardasz (melodia)
odmiana
kolokacje
1. танцювати чардашtańczyć czardasza
hiperonimy
1. танець
2. мелодія
synonimy
венгерка
etymologia
węg. csárdás

часник

akcent
часни́к posłuchaj
rzeczownik, rodzaj męski
1. bot. czosnek
2. kulin. czosnek
odmiana
hiperonimy
1. овоч
2. приправа
hiponimy
zdrobn. часничок
pokrewne
rzecz. часничок
przym. часниковий
frazeologia
втерти часнику
etymologia
z prasłowiańskiego rdzenia oznaczającego roślinę o główce rozdzielającej się na ząbki

часниковий

akcent
часнико́вий
przymiotnik
czosnkowy
odmiana
hiperonimy
овочевий
pokrewne
rzecz. часник, часничок

часничок

akcent
часничо́к
rzeczownik, rodzaj męski
czosneczek
odmiana
hiperonimy
часник
pokrewne
rzecz. часник
przym. часниковий

частина мови

akcent
части́на мо́ви
związek wyrazów w funkcji rzeczownika rodzaju żeńskiego
jęz. część mowy
kolokacje
змінна / незмінна частина мовиodmienna / nieodmienna część mowy

чверть століття

akcent
чверть столі́ття
związek wyrazów w funkcji rzeczownika rodzaju żeńskiego
1. ćwierćwiecze (okres)
2. ćwierćwiecze (rocznica)
hiperonimy
1. період
2. річниця
synonimy
двадцятип'ятиліття

челеста

akcent
челе́ста
rzeczownik, rodzaj żeński
muz. czelesta, celesta
odmiana
hiperonimy
музичний інструмент
etymologia
wł. celesta z łac. caelestis

ченстоховський

przymiotnik
częstochowski
hiperonimy
міський, польський
pokrewne
rzecz. Ченстохова

червона капуста

akcent
черво́на капу́ста
związek wyrazów w funkcji rzeczownika rodzaju żeńskiego
kulin. bot. czerwona kapusta
synonimy
червонокачанна капуста

червона картка

akcent
черво́на ка́ртка
związek wyrazów w funkcji rzeczownika rodzaju żeńskiego
sport. czerwona kartka
hiperonimy
штраф

червона смородина

akcent
черво́на сморо́дина
związek wyrazów w funkcji rzeczownika rodzaju żeńskiego
bot. czerwona porzeczka

червоний перець

akcent
черво́ний пе́рець
związek wyrazów w funkcji rzeczownika rodzaju męskiego
kulin. papryka
synonimy
солодкий перець, паприка, болгарський перець

червонокачанна капуста

akcent
червонокача́нна капу́ста
związek wyrazów w funkcji rzeczownika rodzaju żeńskiego
kulin. bot. czerwona kapusta
synonimy
червона капуста

чергова відпустка

akcent
чергова́ відпу́стка
związek wyrazów w funkcji rzeczownika rodzaju żeńskiego
urlop wypoczynkowy
hiperonimy
відпустка

черепаха

akcent
черепа́ха posłuchaj
rzeczownik, rodzaj żeński
zool. żółw
odmiana
hiperonimy
плазун
pokrewne
przym. черепаховий
frazeologia
як черепаха

черепаховий

akcent
черепа́ховий posłuchaj
przymiotnik
żółwi, żółwiowy
odmiana
hiperonimy
тваринний
pokrewne
rzecz. черепаха

четвер

akcent
четве́р posłuchaj
rzeczownik, rodzaj męski
czwartek
odmiana
hiperonimy
день
holonimy
тиждень
pokrewne
przym. четверговий
frazeologia
як не тепер, то в четвер

четверговий

akcent
четверго́вий
przymiotnik
czwartkowy
odmiana
pokrewne
rzecz. четвер

чехо-словацький

akcent
че́хо-слова́цький
przymiotnik
czesko-słowacki
odmiana
hiperonimy
європейський
uwagi
nie mylić z чехословацький

чехоня

akcent
чехо́ня
rzeczownik, rodzaj żeński
icht. ciosa
odmiana
hiperonimy
риба

чехословацький

akcent
чехослова́цький
przymiotnik
czechosłowacki
odmiana
kolokacje
Чехословацька Соціалістична Республіка
pokrewne
rzecz. Чехословаччина
uwagi
nie mylić z чехо-словацький

чечевиця

akcent
чечеви́ця
rzeczownik, rodzaj żeński
ornit. dziwonia
odmiana
hiperonimy
птах

чиказький

akcent
чика́зький
przymiotnik
chicagowski
odmiana
kolokacje
чиказький джазjazz chicagowski
чиказький стильstyl Chicago
hiperonimy
міський, американський
pokrewne
rzecz. Чикаго

чим ..., тим ...

związek frazeologiczny
czym ..., tym ...
frazeologia
чим глибша вода, тим більша риба

чим глибша вода, тим більша риба

akcent
чим гли́бша вода́, тим бі́льша ри́ба
przysłowie
czym głębsza woda, tym bielsza ryba

чирянка

akcent
чиря́нка
rzeczownik, rodzaj żeński
ornit. cyranka
odmiana
hiperonimy
птах

числівник

akcent
числі́вник
rzeczownik, rodzaj męski
gram. liczebnik
odmiana
kolokacje
кількісний числівник, порядковий числівник
займенник-числівник, числівник-займенник
pokrewne
rzecz. число
przym. числівниковий, числовий

числівниковий

akcent
числівнико́вий
przymiotnik
liczebnikowy
odmiana
pokrewne
rzecz. числівник, число
przym. числовий

чоловік має два вуха, щоб багато слухав, а один язик, щоб менше говорив

akcent
чолові́к ма́є два ву́ха, щоб бага́то слу́хав, а оди́н язи́к, щоб ме́нше говори́в
przysłowie
człowiek ma dwoje uszu, żeby dobrze słyszał, a jeden język, żeby mniej mówił

чоловік убогий - то кінь безногий

akcent
чолові́к убо́гий - то кінь безно́гий
przysłowie
człowiek ubogi - to koń beznogi

чоловічий рід

akcent
чолові́чий рід
związek wyrazów w funkcji rzeczownika rodzaju męskiego
gram. rodzaj męski

чорна кава

akcent
чо́рна ка́ва
związek wyrazów w funkcji rzeczownika rodzaju żeńskiego
czarna kawa
hiperonimy
кава

чорна смородина

akcent
чо́рна сморо́дина
związek wyrazów w funkcji rzeczownika rodzaju żeńskiego
bot. czarna porzeczka
hiperonimy
смородина

чорний ведмідь

akcent
чо́рний ведмі́дь
związek wyrazów w funkcji rzeczownika rodzaju męskiego
zool. niedźwiedź czarny
hiperonimy
ссавець, хижак
synonimy
барибал

чорний дрізд

akcent
чо́рний дрізд
związek wyrazów w funkcji rzeczownika rodzaju męskiego
ornit. kos
hiperonimy
птах

чорнобилець

akcent
чорно́билець
rzeczownik, rodzaj męski
czarnobylanin
odmiana
hiperonimy
городянин, українець
holonimy
Чорнобиль
pokrewne
rzecz. Чорнобиль, чорнобилька
przym. чорнобильський

чорнобилька

rzeczownik, rodzaj żeński
czarnobylanka
hiperonimy
городянка, українка
holonimy
Чорнобиль
pokrewne
rzecz. Чорнобиль, чорнобилець
przym. чорнобильський

чорнобильський

akcent
чорно́бильський
przymiotnik
czarnobylski
odmiana
kolokacje
по-чорнобильському
hiperonimy
міський, український
pokrewne
rzecz. Чорнобиль, чорнобилець, чорнобилька

чорногорець

akcent
чорного́рець
rzeczownik, rodzaj męski
Czarnogórzec
odmiana
hiperonimy
громадянин, європеєць
holonimy
Чорногорія
pokrewne
rzecz. Чорногорія, чорногорка
przym. чорногорський

чорногорка

akcent
чорного́рка
rzeczownik, rodzaj żeński
Czarnogórka
odmiana
hiperonimy
громадянка, європейка
holonimy
Чорногорія
pokrewne
rzecz. Чорногорія, чорногорець
przym. чорногорський

чорногорська мова

akcent
чорного́рська мо́ва
związek wyrazów w funkcji rzeczownika rodzaju żeńskiego
język czarnogórski
kolokacje
говорити чорногорською мовоюmówić po czarnogórsku
hiperonimy
мова
holonimy
Чорногорія

чорногорський

akcent
чорного́рський
przymiotnik
czarnogórski
odmiana
kolokacje
чорногорська мова
по-чорногорському
hiperonimy
балканський, європейський
pokrewne
rzecz. Чорногорія, чорногорець, чорногорка

чорноморець

akcent
чорномо́рець
rzeczownik, rodzaj męski
czarnomorzec
odmiana
pokrewne
rzecz. Чорне море, чорноморка
przym. чорноморський

чорноморка

akcent
чорномо́рка
rzeczownik, rodzaj żeński
czarnomorka
odmiana
pokrewne
rzecz. Чорне море, чорноморець
przym. чорноморський

чорноморська пікша

akcent
чорномо́рська пі́кша
związek wyrazów w funkcji rzeczownika rodzaju żeńskiego
icht. witlinek
hiperonimy
риба
synonimy
мерлан

чорноморський

akcent
чорномо́рський
przymiotnik
czarnomorski
odmiana
kolokacje
азово-чорноморський
чорноморська пікша
чорноморсько-азовський, чорноморсько-середземноморський
hiperonimy
морський, євроазіатський
pokrewne
rzecz. Чорне море, чорноморець, чорноморка

чорноморсько-азовський

akcent
чорноморсько-азо́вський
przymiotnik
czarnomorsko-azowski
odmiana
hiperonimy
морський, євроазіатський
synonimy
азово-чорноморський

чорноморсько-середземноморський

akcent
чорномо́рсько-середземномо́рський
przymiotnik
czarnomorsko-śródziemnomorski
odmiana
hiperonimy
морський, євроазіатський

чуфа

akcent
чуфа́
rzeczownik, rodzaj żeński
bot. cibora jadalna, migdał ziemny
odmiana
hiperonimy
рослина
synonimy
земляний мигдаль
etymologia
hiszp. chufa
Advertisement